RANCO | תעודת אחריות

 .כל המוצרים של חברת "רנקו" הנם מיוצרים בארץ

 

מוצרינו עשויים מסוגים שונים של חומרים איכותיים

 אחריות "רנקו" תקפה למוצרים בהן קיים פגם באיכות הייצור והחומרים ,חברתנו תיקח אחריות מלאה במקרה וקיים פגם


רנקו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מגוון המוצרים המעוצבים ומיוצרים על ידה, ו/או חלקיהם, ואו להוציאם מייצור. במקרה בו המוצר נושא תעודת אחריות זו אינו קיים יותר בחברה, תהיה חברת "רנקו" זכאית להחליף את המוצר במוצר דומה, שווה ערך בניכוי פחת שימוש ולחילופין תהיה חברת זכאית לתת ללקוח, בכפוף לאמור בתעודת אחריות זאת, שובר זיכוי בערך שווה ובניכוי פחת שימוש או החזר כספי לפי שיקול דעתה
האחריות תחול אך ורק כנגד הצגת תעודת אחריות זו, חתומה בידי נציג מחברת "רנקו" בצרוף חשבונית קניה מקורית המעידה על הרכישה ועל התשלום (תדפיס בנק או תדפיס כרטיס אשראי לא יהוו הוכחה לביצוע התשלום) הזכויות לפי תעודה זו אינן ניתנות להסבה

 

לקוח שקיבל שירותי הובלה והרכבה , ייהנה משנה אחריות מלאה בבית הלקוח

מוצרים שנלקחו והורכבו ע"י הלקוח עצמו יקבלו אחריות רק על החלקים עצמם לפני הרכבה- תעודת אחריות זו נועדה במקרים בהם יתגלה פגם במוצר הן מבחינת טיב החומר והן מבחינת תהליך הייצור

 

להלן תנאי האחריות בשנה הראשונה בכפוף לתנאים הבאים


 RANCO הובלה והרכבה נעשתה על ידי מרכיבים מורשים של חברת
RANCO המוצר נשאר במקום ההרכבה בלבד או העברת הפריט נעשתה על ידי מרכיבים מוסמכים של
האחריות אינה חלה על שינויים בצבע או שינוי גוון המוצר, קילופים בצבע, שינוי בטקסטורה של העץ

ייתכנו סטיות של עד 5% במידות המוצגות באתר

האחריות אינה חלה על סדקים לא מהותיים במוצר
האחריות אינה חלה על פגם שנובע מבלאי סביר עקב שימוש רגיל במוצר
השימוש במוצר או בחלקיו היה סביר ורגיל ונעשה בהתאם להוראות היצרן המסופקות

 

 

תנאי אחריות לאחר השנה הראשונה בכפוף לתנאים הבאים


 RANCO הובלה והרכבה נעשתה על ידי מרכיבים מורשים של חברת
RANCO המוצר נשאר במקום ההרכבה בלבד, או העברת הפריט נעשתה על ידי מרכיבים מוסמכים של
האחריות אינה חלה על שינויים בצבע או שינוי גוון המוצר, קילופים בצבע, הופעת עיניים או שינוי בטקסטורה של העץ

האחריות אינה חלה על סדקים לא מהותיים במוצר
האחריות אינה חלה על פגם שנובע מבלאי סביר עקב שימוש רגיל במוצר
השימוש במוצר או בחלקיו היה סביר ורגיל ונעשה בהתאם להוראות היצרן
למען הסר ספק, מובהר כי למעט ביחס לתיקון מוצר, החלפתו או מתן שובר זיכוי בגינו כאמור לעיל, על חברת "רנקו" לא תחול על כל אחריות מכל סוג שהיא, והיא לא תחויב בכל תשלום בקשר למוצר לא תפצה, בכל מקרה על נזק עקיף ו/או על הוצאות נלוות או על הפסד כספי נלווה ולא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת

 

הוראות שימוש  מיטות ילדים ונוער

 

 • מיטות היחיד של רנקו לא מתאימות לתינוקות 

 • מיטות היחיד מתאימות לגיל שנתיים + .

 • המשקל המקסימלי לשינה במיטה הינו עד 90 קילו

 • את מיטת החבר ( המיטה התחתונה ) יש להוציא לפי כיוון הגלגלים , בזמן פתיחת המיטה אין לעמוד או לשבת בכל צורה .

 • במיטת החבר אין לאחסן מעבר לגובה המגירה.

 • איסור מוחלט על גרירת המיטה העליונה , הוזזת המיטה  בצורה בטוחה תתבצע על ידי הרמה של שני אנשים .

 • שימו לב!  אין לבצע כל פעולה של העמסת משקל על מעקה הבטיחות לרבות , ישיבה על המעקה , עמידה , ומשיכה בכח . עליה וירידה מהמיטה תעשה מצידיו של המעקה

 • קפיצה על המיטה אסורה בהחלט .!

 • יש להימנע ממגע של מים בעץ , התזה של מים על הרהיט, הצטברות שלוליות מים סביב רגלי הרהיטים בעת ו/או לאחר שטיפת הרצפה.

 • יש לנגב את רגלי הרהיט במטלית יבשה לאחר סיום שטיפת הרצפה.

 • אין להשתמש בחומרי ניקוי העשויים מחומרים ממיסים. חומרים אלה עלולים לפגוע בציפוי המגן שעל הרהיט.

 •  הרהיטים מיועדים לשימוש בתוך הבית, אין לחשוף את הרהיטים לשמש.